Over Ons

Het in evenwicht brengen van de technologische behoeften van staats- en lokale overheden en onderwijsinstellingen tegen krimpende budgetten draagt in hoge mate bij aan de verspreiding van valse logica en dure misrekeningen door mensen die betrokken zijn bij het inkoopproces van overheidshardware.