Next Level 4 IT

Our expertise – Your benefit

Juridische informatie

Deze website wordt u aangeboden door:

Rittal B.V.
Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar

Tel. +31 (0)316 59 16 60
Fax +31 (0)316 52 51 45
E-mail: sales@rittal.nl

Webmanager
Voor opmerkingen over deze website, neem contact op met Chantal van Koesveld.

Copyright

  • De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Rittal B.V, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
  • De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële- privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Rittal B.V.

Disclaimer

  • De op deze website getoonde informatie wordt door Rittal B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Rittal B.V. verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Rittal B.V. worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Rittal B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
  • Rittal B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Rittal B.V. opgenomen softwareprogramma’s. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Hoewel Rittal B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Rittal B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
  • Verwijzingen naar sites die niet door Rittal B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Rittal B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Rittal B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Privacy policy

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft;
  • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Indien u uw e-mailadres aan ons doorgeeft, stemt u toe dat wij dit e-mailadres gebruiken voor marketingdoeleinden. Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar nbd@rittal.nl.

Cookies
Om u bij het bezoek aan de website van Rittal B.V. te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de klant worden gestuurd en op de pc van de klant worden opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Onze programmatuur is zodanig ingericht dat de cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt. Wilt u deze cookies niet ontvangen, blokkeer dan in uw browser indirecte cookies (3rd party cookies).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wilt reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

  • Per e-mail: nbd@rittal.nl
  • Per brief: Rittal B.V, Afdeling New Business Development, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar

Heeft u vragen of wilt u meer weten over Next  Level  4  IT?

Aanmelden nieuwsbrief

Populaire artikelen

2017 © Rittal B.V.